50-fots foiler för Sydney Hobart

Det här är völ ganska rätt:

50 fot
5 ton
7-8 i besättningen

Och snabbare till Hobart än WIOXI eller Comanche :-)