Skip to content

1 Comment

 1. Jimmy
  Apr 15, 2019 @ 00:04

  Det är ju ofta bidevind halva racet och då ser inte ekvationen alls lika bra ut längre om det är 100-fotarna man vill slå.

  Sen är jag är inte lika optimistisk om att bärplan är framtiden för offshoresegling överlag. Endast de största och mest välfinansierade projekten kommer kunna bygga flygande offshore båtar. Och hur många är villiga att investera i detta när de inte är konkurrenskraftiga på race där det inte bara är övervägande reach? Visst är det spektakulärt och det lockar kanske yngre seglare men det kommer liksom inte att krylla av flygande offshorebåtar, av följande anledningar:

  För att få en båt att flyga så måste den va riktigt lätt och då kan man inte frakta en massa bly, det krävs därför en svängköl vilket knappast är en nymodighet men hur många svängkölsracers har det serieproducerats? Redan där blir det för kostsamt och komplext med hydraulik, PLC, etc. Vidare så går det inte att bygga lätta produktionsbåtar som skall uppfylla ISO kategorierna för offshore inom en rimlig budgetram, om ens alls. ISO eller inte, kolfiberprepreg enda metoden att bygga tillräckligt lätt, och då blir det genast en helt annan grej kostnadsmässigt. Vingkölar förbjöds i de flesta klasser på 80-talet då de blev för kostsamma eftersom man var tvungen att köra dyra tanktester för att kunna vara konkurrenskraftig. Det blev alltså för dyrt att bara utforma blyklumpen och nu snackar vi svängkölar, kolfiberprepreg samt två till fyra bärplan. Sistnämnda bihang lär det dessutom finnas betydligt större utvecklingspotential i än vingarna på en köl… $$$

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.