Nytt roder till en Banner 33?

Ännu en läsarfråga. Är det läge att byta roder på en Banner 33 RC från 1983? Målet är en snabbare båt. Segelstället är ett nytt 3DL680-ställ med maxmått inom SRS. Båten seglas med både assy A3 och spi på maxmått enl båtdatabladet. Det är främst på branta bogar med A3an som det ibland kan vara svårt att ha kontroll på på ekipaget.