Bertil Rafting pratar om lä-vingen

SYR, Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening, bjuder in till ett föredrag om lävingen, eller DSS som den kallas i Hugh Wellbournes tappning. Infiniti 36 på filmen ovan är väl det bästa exemplet just nu. Jag hoppas få provesgla under våren… LÄ-VINGEN – ÖKA RÄTANDE MOMENTET UTAN DEPLACEMENT ÖKNING Bertil Rafting informerar om en ny metod att för […]