Bertil Rafting pratar om lä-vingen


SYR, Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening, bjuder in till ett föredrag om lävingen, eller DSS som den kallas i Hugh Wellbournes tappning. Infiniti 36 på filmen ovan är väl det bästa exemplet just nu. Jag hoppas få provesgla under våren…

LÄ-VINGEN – ÖKA RÄTANDE MOMENTET UTAN DEPLACEMENT ÖKNING

Bertil Rafting informerar om en ny metod att för enskrovs segelbåtar att bl a öka prestandan.

-Bakgrund / Uppfinnare
-Syfte med lä-vingen
-Bilder / Film
-Vingens effekter
-Utformning
-Profilval
-Drivanordning
-Effekt på 40-fots segelbåt
-Påverkan mätetal
-Jämförelse med andra metoder att öka rätande moment
-Referenser / frågor

Tid: Onsdagen 23 januari 2013 kl 19.00
Plats: KTH, Stockholm, Teknikringen 8 entreplanet, Sal Munin.

Alla intresserade även icke medlemmar i SYR är välkomna till föredraget och efterföljande diskussion. Sprid denna inbjudan till alla intresserade, ta med vänner och bekanta.

Anmälan till bertilrafting@telia.com eller 0733-14 50 17