Lite för klassisk?

Det är ju poppis att segla gamla fina båtar på den så kallade “antikrundan” i samband med Gotland Runt. Nu visar det sig att ORC Club, som är regeln KSSS kör efter, inte klarar av att mäta in gaffelriggar. När SK 55 Miranda (som var med på OS 1912) ville mäta in fick man det […]