Sweet… Esse 990

Det är bra att ha läsare som ligger på. Och det har tjatats en del om att Esse 990 inte kommit med på sweet-listan, så här har vi den! Lillasysterm 850 spanade vi in för exakt två år sedan. Inte mycket att säga om, utan det är bara att kolla på bilderna (det är väl […]