Sweet… Esse 990

esse990_0.jpg
Det är bra att ha läsare som ligger på. Och det har tjatats en del om att Esse 990 inte kommit med på sweet-listan, så här har vi den! Lillasysterm 850 spanade vi in för exakt två år sedan.

Inte mycket att säga om, utan det är bara att kolla på bilderna (det är väl lite som med Playboy, alla säger att de läser blur.se för de bra artiklarna med egentligen tittar ni bara på bilderna)?

Också danskarna har en bra sida om Esse 990.

esse990_4.jpg

esse990_3.jpg

esse990_2.jpg

esse990_1.jpg