Segel till en Fenix

Veckans läsarfråga. Här borde det finnas en del input!? Göran heter jag och står inför köp av nytt storsegel.Man kanske kunde få igång en partsneutral diskussion på Blur om vad att tänka på vid val av material och annat beroende på typ av användning och båtstorlek etc?Jag har haft olika storlekar av båtar under mitt […]