Sweet… Ker 53

Premier Composite Technologies i Dubai bygger inte bara Farr 11s och Landmark 43 utan också Jason Kers senaste. De två första båtarna levereras våren 2008 till Tyskland och England. This cruiser racer is an advanced high-tech and visually attractive 16 meter rocket-ship. PCT is building the new Ker53 Cruiser Racer using female moulds for shaping […]