Kappsegling med kompensationsrundor?

Här har vi ett nytt (?) tänk kring hur man skulle kunna segla respit. Mina kommentarer nedan. Inledning Under hösten 2017 bildade Lysekils Segelsällskap Gullmar (LSSG) en projektgrupp med målet att försöka göra något åt det vikande intresset för att deltaga i de årligen återkommande kappseglingarna som LSSG arrangerar. Under projektgruppens första möte delgav en […]