7 lärdomar från hur vi byggt ett engagerat team

Här är mina bilder från veckans föredrag och paneldiskussion på SHF. Jag var ju där tillsammans med Patrik Forsgren (First 36.7 mod Team Pro4u) och Jonas Grandér (Elliot 44 Matador) och i många frågor så hade vi samma erfarenhet. Men i ett par så såg vi också väldigt olika på hur man borde jobba. Kul! […]