Licens för att segla SM?

Att man skall ha licens för att kappsegla har ju debatterats en del. Senast i Norge som införde det för alla kappseglare för ett par år sedan. Men man omarbetar nu modellen då många sällankappseglare tyckte det var krångligt att lösa licens. Nu har man identifierat ett antal klasser som skall ha licens. I “Remiss […]