SRS 2012 Användarhandledning

Hittar man här. Nytt är t.ex. SRSp… SRSp är ett båtindividuellt prestandabaserat handikappsystem som kan användas i tillägg till SRS. Avsikten med SRSp är att skapa ett handikapp som ger alla besättningar en mer likvärdig utmaning i relation till besättningens förmåga och båtens och utrustningens kvalitet. Systemet är baserat på kappseglingsresultat och är rent matematiskt. […]