Amazing Experiences > tryggt båtägande?

Det här strategidokumentet dök upp i flödet. Det är British Marine, som är branschorganisationen där, som, tar konsekvenserna av att målgrupperna ändras The marine industry in 2020 is facing great changes which require decisive responses. Shifting consumer habits and values, technological advancements and environmental pressures are combining to completely reshape the market as we have […]