Faster, Higher, Stronger…

Jag och ett 60-tal andra spenderade hela fredag eftermiddag i “kuggen” på Lindholmen. det var Chalmers som hade bjudit in för att se om man skulle kunna samverka med segelsporten. Chalmers har sedan ett par år så kallade styrkeområden. Det är områden där Chalmers skall ta ansvar genom gränsöverskridande forskning, utbildning och innovationskraft. Ett av […]