Yking LYS Cup 2008


Hermanö Runt 2006. Arne K i sin X-99 regatta.nu. Nån som vet om den har fått nya ägare?

Nu finns det lite mer info om reglerna kring LYS-cupen här på västkusten. VKSF har också ordnat spons från Yking (som borde skaffa sig en webplats).

Frågan är vad vi kan göra från nu fram till sommaren för att få så många deltagare som möjligt?

 • Gratis LYS-cert till de som ställer upp i cupen.
 • Reserverade/gratis hamnplatser före och efter kappseglingen för att underlätta för tillresta båtar.
 • Nyttopriser.
 • Priser för annat än vinnarna (familj, junior, shorthand).
 • Seminarie/utbildning/fadderverksamhet för nya kappseglare.
 • Bra kalas efter kappseglingarna.

Andra idéer?

Här finns förresten en uppdaterad Västkust-kalender inför 2008.

YKING LYS CUP 2008 – Regler och regattor

I år kommer vi att sjösätta en cup för alla våra kölbåtsseglare, nämligen LYS-cupen Yking Cup 2008.

Y-king som har valt att sponsra den nya cupen är ett företag som vill etablera sig som klubbarnas leverantör av klubbkläder bland annat leasurekläder.

Cupen indelas i tre geografiskt avgränsade cuper, med möjlighet för seglaren att om ambitionen finns delta i alla tre!

Reglerna är enkla:

 • Varje segling arrangeras av en klubb med klubbens egen organisation och tradition.
 • Varje segling ingår sedan som en delsegling i cupen.
 • Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet, med den skillnaden att vid lika poäng skall placering i sista seglingen vara avgörande (KSR A8.3)

Regler och ingående regattor
Anmälningsförutsättningar för respektive segling fastställs av arrangören, se Västkustkalendern.

Klasser
Cupen är öppen för alla båtar med giltigt LYS och seglas i tre klasser

 • Klass A standard LYS < = 1.09
 • Klass B standard LYS 1.10 till 1.24
 • Klass C standard LYS >= 1.25

Information till deltagarna
Resultat och annan information anslås på VKSF hemsida.
Särskild inbjudan och seglingsföreskrift utformas av respektive arrangör

Krav på deltagande
Båten och dess utrustning skall följa SweLYS reglerna eller ha giltigt LYS-mätbrev eller följa klassreglerna för respektive klass.

Båt som saknar LYS-mätbrev kan tilldelas ett “provisoriskt LYS” av arrangören till regattan. Resultatet kan dock inte leda till prisplats i totala LYS cupen

Prisutdelning
Priser ges till 1/5 av deltagande båtar som uppfyller kraven om antal seglingar.

Prisutdelning äger rum i samband med VKSFs årsmöte

Poängberäkning

 • Endast officiella resultat fastställda av arrangören räknas.
 • Endast resultat inom respektive klass räknas. En båt får inte tillgodoräkna sig ett resultat från en annan klass.
 • Poängberäkning sker enligt lågpoängsystemet i KSR Appendix A vilket innebär:
 • DNS ger antal anmälda båtar + 1 poäng.
 • DNC ger antal båtar i cupen + 1 poäng.
 • De fem bästa resultaten räknas.
 • Endast båtar med minst tre resultat ingår i cupen.

Protester
Endast protester som rör cupen kommer att behandlas. Protester som rör en enskild segling hanteras på vanligt sätt av respektive arrangör. För att vara giltig skall protesten lämnas skriftligen till VKSF senast fem dagar efter att fakta blivit kända men inte senare än fem dagar före prisutdelningen.

Övrigt
Dessa regler är fastställda av VKSF den 2008-01-01. Reglerna för cupen kan ändras av VKSF fram till första tävlingen är genomförd.

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Pia Sahlén på VKSF, tel. 031-719 07 50 eller via mail pia@vksf.org.

Yking LYS cup 2008

Mellersta delen ”Göteborgsområdet
18/5 Oset Race BKSS
24/5 Framnäsvalsen SS Fram
31/5 Pater Noster Race StSS
15/6 Nordön Race KMS Nordön
13/9 Höst Knalten LSS
20/9 Sista Chansen BKSS

Norra delen
24/5 Kostervalsen Strömstads SS
28/6 Lysekil Race LSSG
6/7 Väderöarna Runt SS Norderviken
13/7 Bohus Malmön Race BMBK
2/8 Hermanö Runt HKSS
30/8 Uddevalla Regattan SS Viken Ägir
13/9 Fräkne Cupen, LJSS

Södra delen
31/5 Kattegatt triangeln Varbergs segelsällskap
7/6 Hallandsseglingen
14/6 Kullavik Weekend och Kullaviksdagen
23/8 Nidingen Runt
30/8 Vendelsö Runt
14/9 Lerkils Höst LYS Segling