Hur Tjörn Runt startade


Fredriksson skriver om historien bakom Tjörn Runt. Alltid kul att läsa om hur det egentligen gick till. Och att ingen verkar ha det lätt i början…

Eric fick först inget gehör för att anordna en kappsegling runt Tjörn i föreningens namn. “Det är för långt. I så fall måste vi göra uppehåll i Skärhamn så att barnen kan gå iland och köpa glass, hunden måste rastas” plus en massa besvärligheter som skulle hindra en så lång segling.