Getting and Staying in the Zone

Här är en bra artikel av Wally Cross som handlar om hur man som rorsman eller taktiker vill vara i “the zone” – då man lyckas hålla fart i båten, fattar de rätta besluten och gör allting rätt. Och hur småsaker kan få en att tappa flytet och börja tvivla…

Problemet för de flesta av oss är väl att vi är i zonen alldeles för sällan.