Retro… Container

container-1.jpg
Den här gamla godingen stod på en av baserna i Valencia. I skick som ny. Att det är Udo Schütz som renoverat en av sina gamla IOR-båtar är väl en naturlig gissning. Men är det någon som har koll på exakt vad det är?

container-2.jpg


container-3.jpg

container-4.jpg