Skip to content

1 Comment

 1. Peter Gustafsson
  Feb 19, 2011 @ 13:06

  Kommentar av Per Christian Bordal på http://www.seiling.no

  Som de aller fleste sikkert har fått med seg i andre medier, totalhavarerte Ventelo Norsteam ved Ran Seilforenings seilsportanlegg utenfor Bergen natt til lørdag.

  Båten skulle delta på regattaen “Snøføyka” med lokale jolleseilere fra Hordaland, samt deler av det faste mannskapet som veiledere. Fredag kveld ble båten gjort regattaklar, og en gang mellom kl 0010 og 0130 natt til lørdag har noe ombord tatt fyr. Resultat var fatalt – etter kun kort tid var båten overtent og båten knakk og sank før brannvesenet hadde ankommet. Tapet av båten er tragisk, men vi må prise oss lykkelig at ikke noen av mannskapet sov ombord.

  Norsteam prosjektet var omdiskutert under oppstarten våren 2009, men prosjektet har fått mer støtte underveis ettersom man har vist stor treningsiver, progresjon, høyt aktivitetsnivå og på mange måter vært et friskt pust i storbåtmiljøet. Videre har prosjektet skapt interesse fra sponsorer, og NSF sikret seg gjennom avtalen med Ventelo penger til drift av prosjektet i 3 år. Prosjektet har således gjennom sponsorer, utleie og egenandeler fra seilerne klart og være selvfinansiert. En del kritikere har fryktet at prosjektet skulle belastes fellesskapet, men gjennom to års drift med et lite overskudd har prosjektet levd opp til vedtaket om selvfinansiering fra Seiltinget i 2009. Et biprodukt av prosjektet har vært NSFs økende engasjement ovenfor ALLE tur og havseilere. Blant annet har 6-700 tur og havseilere i mange seilforeninger nydt godt av kursing i seiltrim. Administrasjonen lanserer sammen med Norlys snart et tiltak for forenkling av LYS måling av standard tur båter, slik at terskelen for regattadeltagelse blir lavere for mange nybåteiere. Det jobbes også med tiltak for en naturlig overgang fra jolleseiling til storbåtseiling slik at man ikke mister så mange seilere gjennom studietid og etableringsfasen i livet. Altså alt tiltak som har kommet gjennom et økt fokus på storbåtseiling.

  Det første kullet med Norsteam seilere skal “uteksamineres” av Kong Harald i mars. Denne gjengen har stått på med et engasjement man ikke torde drømme om ved oppstart for 2 år siden. Hvis man kaller prosjektet en suksess, så skyldes det i stor grad disse. Det er nedlagt 100 vis av dugnadstimer for holde båten istand og oppgradere den, og det er trist at alt dette arbeidet nå bokstavlig talt har gått opp i røyk.

  Hva nå? Det eneste som er sikkert pr i dag er at prosjektet skal fortsette. Flere har tilbudt seg å låne ut båter i en overgangsfase, og det er mange gode innspill fra hele Seilnorge. Avgjørelser om prosjektet må tas i riktig rekkefølge, og i samarbeid med bidragsytere og samarbeidspartnere. Uansett – de nye seilerne som er tatt ut på laget gjennom vinteren kan belage seg på sesongstart når fjorden blir isfri!!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.