Skip to content

1 Comment

  1. Pelle MK-Produkter
    Jul 9, 2011 @ 23:53

    9 fina seglingar i lätt och mellanvind. Topparrangemang både på sjön och i land. Raka startlinjer, raka banor, bra kommunikation på VHF till deltagarna. Vid ett tillfälle sköts starten upp en stund för att det var för ojämn vind på banan vilket inte skulle ge rättvisa seglingar. 2 eller 3 omstarter, inga svartflagg eller andra skärpningar av startregeln. Bra banlängd, lätt varierad mellan 2-6 banben. Innovativ startlinje (2 linjer med startfartyget i mitten och bojbåtar i ändarna). Flaggbåt framför startfartyget gjorde att alla såg flaggorna. Underbart att få segla under sådana omständigheter!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.