Fetaste regattan 2012?

Jubileumsregattanposter
Frågar man Allan Förberg, som brukar ha koll på långsmal segling så är det nog 100-årsjubileum från OS seglingarna 1912 i Nynäshamn.

Du borde skotta fram en skön 6:a ur buskarna och vara med. Eller varför inte en Drake???

CLASSIC BOAT MEET 20-24 juli Vi inleder med att samla ca 150 båtar från förra seklets första halva, eller äldre, i hamnen. Bland dessa planerar vi att se några av de båtar som var med i OS-seglingarna här då det begav sig. Båtarna ligger i gästhamnen, som är huvudarena för jubileet och är tillgängliga för åskådare. Arrangemang av den här typen har dragit 20-40.000 åskådare. Veteranbåtsmötet pågår lördag till tisdag. På dagarna ordnas 3-4 kappseglingar av skärgårdsseglingstyp (21-23) på Gårdsfjärden och angränsande vatten. Vidare ingår defilering i hamnen där också motorbåtarna kan vara med. Meetet avrundas med en grillfest den 23 juli.

EM FÖR 6MR 20-27 juli Sexorna var en av de klasser som var med och seglade om de olympiska medaljerna 1912. Därför är det förstås särskilt roligt att hälsa dem välkomna igen. Eftersom klassen har VM i Helsingfors 2011, räknar vi med att ett antal utomeuropeiska båtar kan tänkas stanna kvar och delta även i EM. Vi räknar med 40-50 båtar, som ligger i Fagerviken. Efter inmätning vidtar två dagars intrimningsseglingar, som också får gälla som öppet SM för klassen. Därpå följer tre till fyra dagar av mästerskapsseglingar på kryss/länsbanor utanför Mälsten. Enligt EM-statuterna ingår 8 delseglingar i mästerskapet, dock minst 5 för ett gällande mästerskap. Europamästerskapet avrundas med prisutdelning och regattamiddag.

EUROPACUP FÖR SK30:OR OCH SKÄRGÅRDSKRYSSARPOKALEN FÖR SK22:OR 27-30 juli Framåt helgen dyker ytterligare skärgårdskryssare upp i Gästhamnen, utöver de som kanske var med på Classic boat meet. Seglingarna om Skärgårdskryssarpokalen gäller som SM för Skärgårdstjugotvåor och kan förväntas samla 20-30 båtar. Trettiornas seglingar om Europacupen äger rum vartannat år i Norden och vartannat år ute i Europa. Denna segling brukar dra 30-50 deltagare.

INTERNATIONELLT SM I FINNJOLLE 30 juli-2 augusti Finnjolleförbundet beslutat att förlägga sitt internationella SM till jubileumsregattan. Finnjollarna utgår från Fagerviken och seglar åtta delseglingar. Avslutning med prisutdelning och grillfest. Detta är en olympisk klass.

INTERNATIONELLT SM I DRAKE 2-5 augusti Drakklassen är en aktiv kappseglingsklass och tidigare olympisk klass. Vi kan förvänta oss ett deltagande på ett femtiotal båtar i de sex till åtta delseglingarna som ingår. Prisutdelning vid regattamiddagen på lördagen.

PS. festligt att man 2011 inte kan tillhandahålla bilder “p.g.a. tekniska anledningar kan vi inte publicera högupplösta filer”