SSF Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberattelse2011.jpg
För er som vill få koll på vad som hände 2011.

Nu finns också dokumenten uppe inför seglardagen 2012. Ser att Patrick Lindblom finns med i förslaget till ny styrelse. Bra. Osäker på om det finns något annat skvaller kring en ny styrelse?

En sak som jag noterade var att “Information & PR” har ökat från 577.194 (2009), 1.090.695 (2010) och 1.273.977 (2011). Har vi sett effekterna av detta? Värt att notera är att sponsorintäkterna bara är 166 kkr (bartersamarbeten som transporter, kläder och bilar värderas till 1.600 kkr).

Den stora frågan är ju samgåendet med SBU, och nu finns det förslag till budget och distriksindelning. Man kan gissa att detta blir en intressant diskussion på seglardagen.