Ran Epic Windward Drop

Så här skall en spinnakernedtagning se ut!