Höghöjdsarbete på Dongfeng

En bra bågfil är det som gäller.