Skip to content

1 Comment

  1. Bosse F
    Oct 9, 2015 @ 10:31

    För några år sedan ställde jag frågan här varför ett skrov ser ut som det gör. Fick lite olika svar men det som var anledningen till att det såg ut som det gör var i vilka vatten båten seglas i. Att jämföra hur Imoca , class40 och mini etc utvecklats de senaste åren är intressant, trots att de fortfarande seglar i samma vatten. Tänker då inte bara på foils….

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.