Bli vår nya partner?

Vi har ju haft GVA Consultants som huvudpartner de senate tre åren. Det har funkat mycket bra, och vi har nått de mål vi satte upp för samarbetet. Målgången på Fastnet (ovan) var ett passande sätt att avsluta vår gemensamma satsning. Foto: Tim Wright.

Är det någon som är intresserad av ta över stafettpinnen, så kan man höra av sig för ett förutsättningslöst möte. Jag har så klart lite idéer, men framför allt handlar det om vilka behov en eventuell partner har.

Maila peter@blur.se eller ring på 0733-304000.

PS. Även Marstrand Big Boat Race är “up for grabs” för rätt sponsor. Här pågår redan ett antal diskussioner, men ingenting är klart.