North retro | mainsail instructions

75 World One Ton Cup winner, PIED PIPER, set up for fresh air beating. Note flattening reef about 2/3 in, cunningham down 6″ to correspond to substantial amount of mast bend, traveler 4″ – 6″ to leeward, genoa sheet bridled part way out from inner track, 1st reef ready to go in if needed.

Skall vi gissa på 1975-76? Alla som saknar planrevet räcker upp en hand :-)

Hela finns som PDF här. Enjoy!

Tack till Pelle Pedersen som letat i gömmorna.