#backaryking

Micke Rykings supporters jobbar hårt på att få ihop pengar till ett nytt storsegel.

All info här.

Insamling för att stötta svenske solo-seglaren Mikael Ryking

Mikael är en stor inspiratör för oss inom svensk havskappsegling i allmänhet och för svensk solokappsegling i synnerhet. Han har efter en tid som reserv nu som förste svensk fått plats på startlinjen i Route du Rhum, en av världens mest kända havskappseglingar, Det här är Mikaels livsdröm och slutmål för de år av förberedelser han genomfört med hjälp av egna privata pengar och med begränsat stöd från sponsorer.

Route du Rhum startar 4 november 2018, men Mikael är i akut behov av finansiell hjälp av supporters och sponsorer för att ta sig till startlinjen. Tre års seglande och 30.000 sjömil har tömt den privata kassan och har slitit hårt på både båt och segel.

Och det är bråttom. I ett första steg siktar vi på att samla ihop minst 125 000 kr. Det räcker till ett nytt storsegel som är ett absolut måste om Mikael ska kunna genomföra seglingen.

Vill du som vi att Mikael ska fortsätta att inspirera och flytta gränserna för vad man kan göra som svensk havskappseglare, bidra med valfritt belopp till Ryking Ocean Racing Supporters på:

Swish: 0709-948446
Kontonummer: Swedbank 8327-9 924 672 354-9

Alla bidrag hjälper!

Representerar du ett företag och har en idé om hur Ryking Ocean Racing kan generera värde för din verksamhet genom sponsring eller har andra idéer om hur du kan hjälpa Mikael, kontakta Mikael Ryking 0735252314 eller mail@rykingoceanracing.com

Ryking Ocean Racing Supporters arbetar helt ideellt och verkar för att de insamlade pengarna ska göra bästa nytta och resultat för Mikael i Route du Rhum. Inga mellanhänder, avgifter eller pengar som försvinner på vägen. Parallellt bearbetar vi potentiella leverantörer och möjliga sponsorer för att få så mycket resultat som möjligt för det insamlade pengarna.

Ryking Ocean Racing Supporters har startats av Henrik Hydén, Jesper Hoffstedt och Karl Jungstedt.

OBS. När du som privatperson bidrar med pengar i denna insamling kan vi inte lova någon motprestation från Mikael. Men om Mikael lyckas ta sig till starten ger det framtida möjligheter att hänga med honom i spännande sammanhang som t.ex. vid starten för Route du Rhum eller vid återsegling och transportsegling.

Länkar till Mikaels egna kanaler:
https://www.facebook.com/rykingoceanracing
www.rykingoceanracing.com