Borttappad trimmis… Ad Maiora

När vi seglade Rolex Middle Sea Race, så var det med en ORMA 60, Ad Maiora. Det är gamla Fleury Michon IX från 1988 som nu seglar under italiensk flagg med Bruno Cardile som skeppare.

På eftermiddagen 22 oktober, inte långt framför oss på banan, upptäckte man att ett av sidoskroven hade gått av och man började ta in vatten. Sprickan blev allt större, även om man försökte minska belastningen på skrovet.

Efter några timmar, vid 6-tiden opå kvällen, bestämmer man sig för att överge båten och hoppar i vattnet för att plockas upp av kustbevakningen på Lampedusa. Man åker till ön för att avvakta bättre väder, och kunna inleda en räddningsaktion för båten.

Sent på kvällen, ca 23:00 slutar Ad Maiora uppdatera den officiella trackern. Då är vi på väg mot Lampedusa. Det är skepparen som bett arrangören att inte visa positionen, då han är orolig för att någon annan skall ta sig till båten för att kunna kräva bärgarlön.

Han gömmer också sin personliga PLB ombord (som ju sänder position direkt till satellit), för att kunna hålla koll på båten via sjöräddningen.

Nu kan bara skepparen, och myndigheterna, se var båten är.

Dagarna går, men förhållandena blir inte bättre. Snarare tvärtom.

25 oktober, tre dagar senare då vi sedan länge är i mål, får man 14:32:06 UTC via Yellowbrick-trackern ett så kallat “High Priority Alert”. Det innebär att någon tryckt på en klapp på svävat trackern ombord.

Troligtvis har man försökt stänga av den, men av misstag har man sänt ett larm. Yellowbrick får 5 sådana alarm under cirka en timma.

Nu ser man också att båten rör sig, inte i samma riktning som tidigare, utan i 8 knop med en kurs mellan 71 och 80 grader.

Här har man tre hypoteser: antingen att någon kommit ombord och satt igång motorn, att båten blir bogserad, eller kanske det troligaste – att någon skruvat bort all elektronik och det är denna som nu far iväg. Efter 15:40 UTC försvinner all kommunikation. Vare sig från tracker, AIS eller PLB.

Nå åker skeppare till Malta för att dra igång en räddningsaktion baserat på sista tillgängliga position.

28 oktober kommer man så till sist iväg i flygplan. Men man hittar inte båten.

Däremot dyker det upp en AIS-signal från Ad Maiora, men GPS-positionen är nu hos en marinhandlare i Holland… så man skulle ju kunna anta att det är här all elektronik har landat?

Sökandet efter båten har fortsatt fram tills nu. Oklart hur länge man kommer att hålla på.

Besättningen har blivit kritiserad på olika onlineforum i Italien, där man tycker att besättningen borde stannat ombord. Skepparens svar är bra; “jag hade gjort samma sak igen, men först efter att ha frågat alla experter på Facebook om råd” :-)