Slörenmåndag igen…

Hoppade över måndagsseglingen då jag var utan gast, men det blev ett bra tillfälle att träna med drönaren.

Här ser man också tydligt skillnaden på startmetod. “Snurra runt vid lovartsmärket” vs “timing med speed på nedre halvan”. Står ju ganska klart vad det är som funkar bäst?