Relingslist

Efterlysning av relingslist i aluminium.Jag skulle behöva en ca 1,5m lång bit av en relingslist till en Passad byggd 1980.

Listen är 45mm hög plus en fläns neråt på 5mm som täcker däcksskarven. Hålen i sidan på listen har en delning på 80mm. Hålen är 40mm långa.

Har sett den här typen av list på flera olika båttyper byggda under 70- och 80-talet.

Svar mottages mycket tacksamt till bertil.hunyadi@gmail.com.