Skip to content

1 Comment

  1. Dennis
    May 7, 2023 @ 23:18

    Jaghar inte erfarenhet av att jämföra båtana. Men som Omega30-ägare säger jag klart att det är en båt att rekommenderad. Jag äger en 30-A vilket passar mig, och efter att ha tittat på en S så skulle jag säga att den är smigidare för familjesegling då et är enklare att nå kojerna i akterna och ni får en större salong.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.