Trimdag med Novaseglare

Under två sessioner samlades några Novaseglare för att titta närmare på mast och segeltrim. Det mesta finns nu sammanfattat under trimguide.

Deltagare:
Ingela och Torbjörn Såthén, Nova 253
Håkan Karlsson, Nova 375
Robert Jobson, Nova 423
Gunnar Larsson, Nova 500