Men det är ju fler på varje båt?


I diskussionerna kring Tjörn Runt och vikande deltagarantal (även om Gotland Runt), så för man ibland fram teorin att det är så mycket större båtar så deltagarantalet är konstant. Det ligger ju lite i det, men några kappseglingar lyckas ändå växa antalet båtar, eller hålla det konstant över tiden.

Som den teoretiker man är, måste man naturligtvis gå till botten med det hela. Ovan har jag plottat antalet startande (inkl DNF/DSQ men exkl DNS/DNC) – alltså hur många som faktiskt startade.

Är det någon som har rätt siffror för Tjörn Runt? Jag kan inte hitta dem vare sig på StSS webbar eller Google.

En reflektion jag gjorde när jag gick igenom seglingarna ovan var att både Færderseilasen och Lidingö Runt har många mindre klasser och fler starter:

Færdern: 990 båtar i 55 klasser (18 i snitt) i 18 starter (55 båtar/start)
Lidingö: 451 båtar i 35 klasser (13 i snitt i 17 starter (26 båtar/start)

Tjörn Runt däremot har 12 startgrupper och de skall bli färre till sommaren. Man funderar på att kanske ha entypsklasser om man kan samla minst 25 båtar. Kan det vara så att det är festligare att bli snabbast i 606-klassen än att bli 38:a i startgrupp 9?