Andra etappen på Mini Transat

startar idag vid lunch.