575 distans på ett dygn – ensam!


Wow! Nu är Francis Joyon 1300 distansminuter före Ellen McArhurs rekordrepa. 24 knop i snitt. Ensam. Full fart genom Barcelona World Race-flottan…
Foto: Jean-Marie Liot.