SHF årsmöte 2008

Patrick Lindblom på Condevor var där, skrev ett bra referat och kom med i styrelsen. Han verkar ha en del idéer om hur man kan bli aktivare när det gäller information och kommunikation med medlemmarna.

Man har också kommit på att alla som seglar ISAF kategori 0-4 skall vara medlemmar i SHF fr.o.m. 2009. Alltså alla som seglar LYS på Gotland Runt eller Watski 2Star. Är väl ett steg i riktningen att samla alla havskappseglare oavsett regel. Kul att LYS-seglarna har fått ett förbund :-)