Skip to content

1 Comment

  1. Stefan
    Nov 10, 2008 @ 14:55

    Håll i hatten på regnsidan inte bara beroende på dagens vind. Anmälan till watski 2star har öppnat: http://www.watski2star.se/. Snart är 100 gränsen nådd även PE är anmäld även om jag igentligen inte gillar vare sig LYS eller single/double handed. Men om många vill kappsegla så försöker vi hänga på.

    Stefan

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.