NORLYS årsmöte 2008

Till veckan blir det årsmöte i NORLYS. Gällande sammarbetet med SweLYS kunde man hitta följande rader om kulturskillnaden mellan länderna. Är det bara jag som tycker det är underligt att man inte kan få ihop ett samarbete kring utvecklingen av LYS-reglerna? Det är ju precis samma frågor som behandlas.

LYS-arbeidet 2008 – regler og samarbeid Sverige

NORLYS har ansvar for å revidere LYS-reglene, og fra årsmøtet var det ønske om å videreutvikle samarbeidet med svenskene med tanke på felles regler fra og med 2009. Samarbeidet med Sverige har ikke vært gjennomført med tanke på å utvikle felles regler, da NORLYS ikke har mottatt noen tilbakemelding fra svenskene om slik interesse. Dette kan skyldes at systemene og kulturen i de ulike landene er vesentlig forskjellig.

Felles regelverk vil ikke være mulig før Sverige ønsker å komme i dialog.

Årsredovisning + kallelse + dokument +
Räkenskaper jan-nov 2008 + dec 2007.

Handlingsplan for 2009

NORLYS er klasseklubb for LYS-seilerne og vi har derfor alt fokus på aktiviteter og tiltak som kan bedre forholdene for LYS-seiling, samtidig som vi vil gjøre det som skal til for øke LYS-seilingen i kvantitet og kvalitet. NORLYS har gjennom sin økonomiske positive drift skaffet midler til å starte dette arbeidet for fullt, og følgende foreslås som handlingsplan for 2008:

 1. Gjennomføre ekstraordinært årsmøte vinter 2009
 2. Avholdelse av regionsmesterskap inntil 4 steder i Norge.
 3. Videreutvikle internettløsningen for NORLYS med tanke på sponsorsamarbeid
 4. Ta initiativ til målerutdanning og yte økonomisk bistand til dette
 5. Yte arrangerende foreninger service i forbindelse med LYS-tall med mer.
 6. Distribuere, på internett, innkallinger til terminfestede LYS-regattaer, og andre viktige hendelser og informasjon som styret vurderer som viktig for LYS-seiling.
 7. «Opplæring» og samarbeidsrutiner med seilmakere og importører av seilbåter.
 8. Revidere LYS-reglene, og videreutvikle samarbeidet med svenskene
 9. Klargjøre LYS Racing og LYS Cruising med tanke på forenkling for breddeseileren
 10. Samarbeide internasjonalt for å kunne dele empirisk grunnlag og beregningsgrunnlag med andre respittsystemer for egen videreutvikling.
 11. Videreutvikle og systematisere arbeidet i LYS-komitéen.
 12. Bidra til utvikling av flest mulig standarder.
 13. Sikre en effektiv drift av servicefunksjon etablert med MediaNavigering AS
 14. Legge forholdene bedre til rette for at LYS-komitéen skal få statistikkdata fra regattaarrangører.