Lewander får kliva av


Ryktet visade sig stämma. “Ont i knät” betydde även denna gång att man var körd som skeppare. Även innan racet så spekulerades det i hur Anders skulle kunna stå emot Olsson/Mason.Någon som har mer inside?

ERICSSON RACING TEAM BEHÅLLER
MAGNUS OLSSON SOM SKEPPARE

QINGDAO – Onsdag 4 februari – Ericsson Racing Team har beslutat att Magnus Olsson, som varit tillfällig skeppare på Ericsson 3, behåller ansvaret ombord. Anders Lewander som var skeppare under de tre första etapperna av Volvo Ocean Race kommer att stiga åt sidan.

Anders Lewander tvingades avstå etapp fyra av jorden runt-kappseglingen på grund av en knäskada. Han är nu återställd från sin skada men efter en diskussion med teamledningen kommer han att lämna sin position.

– Att vara skeppare i Volvo Ocean Race är otroligt krävande. Uppdraget ställer stora krav på ledarskap. Vem som helst som tar sig an uppgiften vet vilka utmaningar som väntar. Med tanke på de svåra utmaningar som väntar Ericsson 3 så har vi bestämt oss för detta i syfte att ändra inriktning och dynamik ombord. Därför har vi bett Magnus stannar kvar som skeppare, säger Richard Brisius, VD för Ericsson Racing Team.

– Den senaste etappen var mycket tuff för Magnus och besättningen då de fick avbryta seglingen och gå in till Taiwan för att reparera sin skadade båt. Och ännu tuffare lär det bli om vi lyckas laga båten och starta nästa delsträcka. Då väntar i princip en enda lång etapp från Taiwan till Rio de Janeiro med bara ett mycket kort stopp i Qingdao för att ta ombord mat och förnödenheter. Med det scenariot är det naturligt för oss att be Magnus fortsätta som skeppare, säger Richard Brisius.

– Anders lämnar teamet men jag vill understryka att han har spelat en viktig roll i vår kampanj sedan han utsågs till skeppare i maj 2007 och har varit ledande i att välja ut och bygga upp besättningen, säger Brisius.

– Självklart är jag besviken över att behöva lämna teamet. Vi har tre pallplatser på de tre första etapperna och jag är stolt över vad vi åstadkommit. Helt klart är att man lär sig av sina erfarenheter och går vidare. Jag kände till förutsättningarna när jag accepterade rollen som skeppare, säger Anders Lewander.

Magnus Olsson, som gör sin sjätte kappsegling jorden runt, är för närvarande kvar med Ericsson 3 i Taiwan för att övervaka reparationsarbetet.

– Det är med blandade känslor jag tar över som skeppare. Jag är givetvis stolt över vad vi åstadkommit. Samtidigt är jag ödmjuk inför det ansvar som Ericsson Racing Team gett mig. Och vi känner alla pressen att fortsätta att leverera bra resultat, säger Magnus Olsson.

Norrmannen Eivind Melleby, som missade etapp 4, är tillbaka ombord på Ericsson 3 för etapp fem.

Här är förresten en artikel ur tidningen Chef 2008-09-03:

»Jag måste veta vem som står pall«

Snabba beslut under pressade förhållanden. Anders Lewander, skeppare i Volvo Ocean Race, vet att personkännedom är viktigast av allt för att gruppen ska prestera på topp.

Anders Lewander
Ålder: 44.
Bor: Lägenhet på Lidingö under vintermånaderna, annars hus på Storholmen.
Familj: Förlovad med Cina Stegfors. Barnen Gustav 13, Christoffer 11 och Mikael 9 år.
Karriär: Delägare och verksam i företaget North Sail. Professionell seglare i perioder sedan 80-talet.

Hur får man en grupp att prestera under extrem press?
»Det handlar om att kunna förutse kommande skeenden. Jag försöker att måla upp bilder av händelser som jag tror kommer. Under en kappsegling måste jag fokusera både på att själva båten ska segla så fort som möjligt så ofta som det går och tänka på att hålla besättningen så homogen som möjligt. Det är viktigt att planera och spara resurser. När vi får en möjlighet att vila så måste vi ta den chansen. Ibland måste vi arbeta extremt hårt flera dygn i sträck. Under de perioderna har vi också begränsade möjligheter att sova.«

Hur ska en chef agera under de förutsättningarna?
»Man måste hela tiden försöka att känna av hur varje individ mår. Det handlar om att se var olika människor befinner sig på skalan mellan positiv och negativ stress. Det här talar vi mycket om. Negativ stress kan bli väldigt destruktiv för gruppen. En del etapper är en månad långa. Vi är tio personer som befinner oss i en väldigt tät miljö. Hur professionell man än är går alla människor igenom vissa humörfaser. Det måste alla acceptera. Ojämna ansvarsområden kan leda till sömnbrist och stress. Det gäller att ha en öppen attityd som säger att bäste man ska vara på bästa plats. Vädret och andra oförutsägbara händelser kan leda till att det skapas ojämnheter i gruppens vaktschema. Det kan jag försöka att balansera.«

Vad är ett typiskt problem när man ska prestera under hög press?
»Förhastade slutsatser kan vara ett problem. Det kan vara jag som står för felbeslutet. Vid en situation som uppstår snabbt är det lätt att fatta beslut som inte är övertänkta. Samtidigt kräver många situationer en snar handling.«

Vilken typ av felbeslut tar du?
»Det kan handla om val av fel segel. Det vill säga att jag med rådande vindar och prognos fattar beslutet att väcka besättningen för att byta segel, det tar 40 minuter. När det inte funkar får vi byta tillbaka. Jag kan ta fel beslut om vägval, vilket kan leda till en försämrad position i förhållande till våra konkurrenter. Om jag har lämnat en i förväg planerad strategi gäller det att jag har varit tydlig så alla förstår bakgrunden till vägvalet.«

Har du några knep för att få besättningen att prestera bättre?
»Som ledare vill jag kunna ge energi till alla i besättningen. Hur jag gör det beror på varje individs behov och personlighet. Det handlar mycket om att kunna förstå andras situation och drivkraft.«

Vilken chefsegenskap är viktigast ombord på en kappseglingsbåt?
»Tydlighet. Det är något jag tränar mycket på också. Det är viktigt att man inte blir missförstådd.«

Vad kan ditt ledarskap lära vanliga chefer?
»Att aldrig ge upp. Att man fortsätter ge energi till sin grupp trots att man drabbas av motgångar. Jag brukar anknyta till våra gemensamma målbilder, till varför vi genomför det här projektet. Vi har delat upp våra mål i olika delmål. Det är viktigt att målen är trovärdiga och uppnåeliga. När tävlingen startar har vi som mål att vinna. Nu, under träningsfasen, är målet att förbereda oss på bästa sätt. Att vara bäst på varje detalj – det handlar om att ta ansvar.«

Hur tar man ansvar?
»Man skapar en plan där alla får chans att utvecklas och bäste man finns på varje enskild plats. Det är också viktigt att personerna i gruppen vågar göra fel. Förutsatt att man lär sig något av sina misslyckanden.«

Vad gör du om en medarbetare inte håller måttet för prestationer på toppnivå?
»Då har jag en skyldighet att ändra gruppstrukturen, antingen med en ny typ av motivation eller genom att förändra gruppsammansättningen.«

Du ger personen sparken helt enkelt.
»Jag tror att det handlar om en ärlig dialog om att det inte går att förverkliga gruppens målbild under de nuvarande förutsättningarna. Jag vill poängtera att jag inte tycker att det är negativt med konflikter i sig. Om man inte är enig om en sak tyder det på att man bryr sig och är engagerad.«

Vad skiljer ditt ledarskap från en vanlig chefs?
»Att jag troligen är mer vältränad! Sagt med glimten i ögat. Det är verkligen en ynnest att mitt i livet få tillfälle att träna upp sin fysik till en hög nivå. Det är oerhört viktigt för att man ska kunna prestera på elitnivå. För oss fungerar den gemensamma fysiska träningen också som ett slags teambuilding. För oss är det viktigt att vi uppskattar varandras personligheter. Att man verkligen ser varandra är väldigt viktigt, det ger värdighet och positiv energi i gruppen.«

Du har sagt att du tycker att kreativa processer är viktiga för att kunna prestera under press. Vad menar du med det?
»För mig handlar det om att alla i gruppen verkligen tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Det betyder att man använder sin uppfinningsrikedom för att lösa sina uppgifter. Det tycker jag är kreativitet.«

Har du något konkret exempel på kreativitet?
»Professionalismen gör att många ser idrotten som en möjlig karriär. Alla här vill både bli bättre seglare och bättre på sina specialområden, till exempel segelmakare eller riggexpert. Jag menar att man under tävlingsmomentet kan nå framgång om man använder smarta och ibland oväntade lösningar i sitt ansvarsområde.«

Av: Johan Såthe