LYS-kalkylator

NORLYS lanserer nå den nye LYS-kalkulatoren

Tjenesten er operativ fra og med i dag. Mange båteiere ønsker å få tilbakemelding på hva som skjer med LYS-tallet om man endrer på noen av båtens parametere. Eksempelvis kjøper et litt større storseil.

NORLYS er ikke en designregel, og derfor vil man ikke få tilbakemelding på utrustningen før utstyret er produsert. Med LYS-kalkulatoren vil det nå være mulig å revidere båtens LYS-tall automatisk. Ved å fylle ut vedlagte skjema og sende dette til lys@norlys.org, vil du få ditt nye LYS-tall tilsendt.

Tjenesten har vært under utprøving gjennom vinteren og LYS-komitéen har testet denne med svært gode resultater. Båter som allerede er registrert med mål trenger kun å fylle ut båtens seilnummer og båttype samt de mål man ønsker å endre på før innsending. Nye båter må ha alle felter utfylt.

E-posttjenesten leser vedleggende automatisk og blir lagt inn i databasen. Den matematiske modellen for LYS genererer så et svar på nytt LYS-tall med de foreslåtte endringene som sendes umiddelbart til båteier. For å unngå at det blir spekulert i LYS-regelen, er det satt en maksimalgrense på en prøvekjøring per båt per døgn.

Håvard Ravn Ottesen
Leder NORLYS