Helsinki TwoStar Race 2009

När är även shorthanded på gång i Finland. Extra kul att flera klubbar slagit sig samman för att arrangera Helsinki TwoStar Race.

Helsinki Two Star Race – en ny havskappsegling med två mans besättning

Tvåmans kappseglingar är populära i Skandinavien – nu är Finland i turen.

Havskappseglingar med tvåmans besättning har blivit populära i Sverige och Norge. Till den svenska Watski 2Star Baltic tävlingen sommaren 2009 är redan 30 båtar på väntelistan utöver de 100 som har fått rätt att delta.


En tvåmanssegling är en tuff utmaning – många av deltagarna seglar båtar som normalt har en kappseglingsbesättning om 6-8 man. Ändå är det tryggt med två mans besättning, någon är alltid på däck och håller utkik efter konkurrenter och fartyg – utöver huvuduppgifterna att styra och trimma seglen.

Inkommande sommar seglas det tvåmanssegling också på Finska Viken. Arrangörer för Helsinki Two Star Race är föreningarna ESF, HSK och NJK och starten går fredagen 12 juni utanför Drumsö.

Resultaten i tävlingen räknas enligt LYS-respitregeln och antalet deltagande båtar har begränsats till 50.

Då starten går på fredag kväll och banan läggs så att seglingen räcker ca 20 timmar, kommer besättningarna alltså att tillbringa en hel natt på havet.

Arrangörerna fäster speciell uppmärksamhet vid säkerheten. En förutsättning för deltagande är att båten har besiktigats enligt klass 2. Dessutom krävs en viss extrautrustning, t.ex. livlinor, där man hakar fast sin säkerhetssele då man rör sig på däcket. VHF- telefon är obligatorisk, dessutom fungerar mobiltelefonnäten över praktiskt taget hela banområdet. På detta sätt kan båtarna och tävlingsledningen stå i kontakt med varandra under hela tävlingen.

Även kvinnliga och blandade besättningar förväntas delta.

Närmare uppgifter: Patrick Andersson, tävlingschef, tel. 040-540 4862, pata_andersson @ hotmail.com