Skip to content

33 Comments

 1. Öresund Regatta, AN
  Nov 5, 2009 @ 20:37

  Double scoring är väl typiskt svenskt eller?
  Inte kunna komma fram till en (1) väg utan det måste sluta med en kompromiss och nergrävd konflikt. Det är ju faktiskt fult att vara en som vill vinna över de andra. Nu kan man ju faktiskt dela glädjen.
  I Öresund ska vi nog ha quattro scoring i fortsättningen. Ett race med fyra vinnare , en enligt vann SRS, en annan efter DH2009, en tredje efter IRC och den som har ett ORCi brev vinner alltid för han är ensam. Sporten ter sig ju bara mer och mer obegriplig.

  Reply

 2. Per
  Nov 5, 2009 @ 21:35

  Får ni ihop 4 båtar då?

  /PL

  Reply

  • Öresund Regatta, AN
   Nov 5, 2009 @ 22:55

   Vi klagar inte på deltagarantalet på våra race. Det är bättre i Öresund än på de flesta platser men potentialen är ännu större och det är den man ska vara ute efter att utnyttja.

   Reply

 3. Patrick L
  Nov 5, 2009 @ 22:00

  Anders, man kan ha olika åsikter och det finns ju baksidor med det mesta. Raljera är ju alltid enkelt, men är det konstruktivt?

  Jag tolkade mötet som att de flesta tycker att det är ett större problem att vi är så få som kommer på race och att det är bra om vi börjar någonstans för att ändra detta. En bra början vore att komma ut till samma startlinje i samma race. Vi behöver förvisso inte ha double scoring för att uppnå detta men det var i alla fall ett förslag på var man kan börja och det var en klar majoritet som var för detta. Självklart fanns det också de på mötet som tyckte att vi istället borde kunna enas om att köra samma regel, bara det blir just deras favoritregel. Det är väl där problemet ligger och har legat ganska länge.

  På IRC RM 2008 i Nynäshamn körde vi double scoring och det fungerade enligt min uppfattning utmärkt. Det blev för övrigt samma vinnare enligt både ORCi och IRC så din “worst case”-beskrivning med helt olika vinnare är inte alldeles sannolik.

  Det kommer nu att bildas ett klassförbund för ORCi precis som vi har ett för IRC. Det blir då tydligt att klassfrågorna gällande ORCi skall hanteras av klassförbundet medan SHF:s roll som neutral paraplyorganisation för havskappseglarnas gemensamma frågor förstärks och förtydligas. Förhoppningsvis leder det på sikt till att ett neutralt havskappseglingsförbund kan förstärkas och utvecklas på samma sätt som det välbesökta årsmötet 2007 beslutade. Även då var det var seglarna som hade initiativet.

  Reply

  • Öresund Regatta, AN
   Nov 5, 2009 @ 22:52

   Jovisst. Men double scoring känns otroligt fånigt. Har vi svårt att förklara sporten så blir det inte enklare av att Stockholmsseglarna inte kan enas om vilken regel som gäller för ett mästerskap.
   Finns det inga krav från Svenska seglarförbundet på hur otydligt det får bli? Varför ska Svenska Havskappseglingsförbundet vara mellan förbundet och klassförbundet?
   Varför kan inte Svenska Seglarförbundet ta på sig att anordna säkerhetsutbildningar precis som man har funktionärsutbildning?

   Vi behöver för övrigt ha samma diskussion i Öresundsregionen. Det är mycket positivt att ni fått till dialogen. Heder åt Ralf och de andra som samlat seglarna. Vi ligger en bit efter i vår region vad gäller dialogen. Det kommer att behövas här också. Potentialen ligger i utbytet mellan svensk och dansk sida av Öresund. SRS vs DH2009.

   Reply

   • Patrick L
    Nov 5, 2009 @ 22:59

    Det är inte ett mästerskap utan två. IRC och ORC International är två internationella klasser och det hålls mästerskap i vart och ett av dem. Vad menar du är fördelen med att köra mästerskap på olika håll och med mindre fält istället för att försöka samlas och segla tillsammans?

    Jag tror inte vårt största problem är att förklara sporten utan att få dem som redan är intresserade av sporten att komma till start.

    SRS vs DH säger du. Big Boat Challenge kommer ju att införa IRC parallellt med DH. Den stora frågan är knappast om det blir double scoring eller ej.

    Reply

    • Öresund Regatta, AN
     Nov 5, 2009 @ 23:49

     Jag tog ett exempel från vår region. ORCi är inte aktuellt här. Debatten ORCi/IRC är hyfsat ointressant i Öresundsregionen och i Danmark. Den stora frågan i Öresundsregionen är hur vi ska öka utbytet mellan dansk och svensk sida. I Lilla bält är den stora frågan hur det ska gå att öka utbytet med tyskarna. Potentialen finns i utbytet mellan länderna i regionen. Är det bara regeln som hindrar utbytet? Ska vi lägga fokus på att få till trevliga och bra arrangemang istället som lockar seglare?
     KDY Autumn regatta samlade 60 “storbåtar” vilket förmodligen slår alla IRC och ORCi regattor i Östersjöregionen i deltagarantal. Hur många hade det kunnat vara? Hur många fler svenskar och tyskar hade åkt dit om det hade varit enligt IRC? Regattan är öppen för ORCi – ingen anmäld. Jag tvivlar på att IRC hade gjort någon skillnad åt det positiva hållet.
     Hur många hade kommit om KDY öppnat för IRC istället för ORCi?
     Kappsegling i icke trailerbara kölbåtar är och förblir en ytterst regional verksamhet. Det hade inte kommit särskilt många danska båtar på Gotland Runt ens om man öppnat för DH2009. Det är för tidskrävande att ta sig till Sandhamn. Från Kerteminde är det 4 fulla dygn i en 35 fotare bara för att ta sig dit. Varför ska man köra Gotland Runt när man har Classic Fyn Rundt, BBC och Fyn Cup precis runt hörnan i samma månad?
     Tyska regattor är mest öppna för ORC Club eller det tyska handikappsystemet Yardstick.
     Kollar vi i vår region så finns det SRS, DH2009, ORCi, ORC Club, Yardstick och nu också IRC.
     Vad hjälper det att införa IRC? Så länge kölbåtsseglingen leds från ett nationellt perspektiv och inte ett regionalt så är det bara att mäta in båtarna och köra. Det är vi som seglar i gränsytorna mellan nationerna som måste köra i flera regler. Hade det varit regionerna som styrt så hade konflikten bara varit i regionsgränserna istället. “De e bare å åk”

     Reply

   • Patrick L
    Nov 5, 2009 @ 23:47

    Anders, låt mig också lägga till att SSF självklart kan ta på sig vad som helst. Om SSF plötsligt känner ett nyvaknat intresse och har kompetens för att driva säkerhetsutbildningar och tillvarata havskappseglarnas intressen och behov så står det dem ju fritt. Låt oss dock komma ihåg att SHF bildades för ca 15 år sedan just av det skälet att seglarna inte tyckte att SSF visade intresse för havskappseglarnas behov. Jag var inte med då så jag kan inte svara för detaljerna i detta.

    Men jag kom själv i kontakt med arbetet genom en kurs som Sten Edholm höll i och jag tycker att det arbete som bedrivs av honom och andra är mycket värdefullt för alla som intresserar sig för havskappsegling och jag beslöt att själv försöka dra mitt strå till stacken efter bästa förmåga.

    Ingen sagt att SHF “måste” stå mellan klassförbunden och SSF. Det var ett förslag från några av de som ägnar sig mest åt havskappsegling i Sverige men kanske inte är mest tongivande på bloggarna. Det finns sådana seglare också. Till syvende och sist är det väl just ägarna som bör avgöra dessa frågor genom att driva frågor, komma på årsmötena och rösta utefter sin uppfattning om vad som är bäst för sporten?

    Reply

 4. Richard
  Nov 5, 2009 @ 22:43

  Jag förstod det som att SHF skulle bli en avdelning i SSF som skulle sköta arrangörsfrågor och att det enskilda klassförbunden skulle underställa sig SSF. Missade jag något?

  Reply

  • Patrick L
   Nov 6, 2009 @ 00:25

   Det var den ena halvan i SSF:s förslag, som rörde arrangörsfrågorna. Den andra halvan som låg i Ralfs förslag var att många ägarfrågor som rör havskappsegling också är oberoende av vilken regel man seglar efter och att många tycker att det är både bra och viktigt att ha ett havskappseglingsförbund som är neutralt så att det precis som de senaste 15 åren kan stå pall och hantera att regler förändras och byts ut med tiden medan behoven hos seglarna i stort sett består och är desamma.

   Jag tror att det är av godo att vi tydliggör rollerna. Om SSF nu visar intresse för att fånga upp arrangörsfrågor så är väl det bra och ett initiativ att välkomna. Men låt oss se vad de kommer med för konkret förslag och om det går att också få kompetenta eldsjälar att arbeta i en sådan föreslagen organisation. Vad man producerar på papper är ju en sak, men vi bör inte glömma att det till syvende och sist liksom i all föreningsverksamhet brukar hänga på att det också gåra tt få tag i folk som är beredda att ställa upp inte bara med åsikter på ett möte eller en blogg utan också med konkret ideellt arbete och långsiktigt engagemang. Sådana brukar inte växa på träd.

   Ingen har sagt något annat än att klassförbunden är suveräna tills vidare!

   Men det är nog inte så att SHF, som ju primärt är ett ägarförbund, plötsligt upplöses och går upp i SSF. Vad SHF skall ha för inriktning är helt en fråga för dess medlemmar som idag uppgår till ca 150 personer precis som SweIRC:s medlemmar och det blivande ORC-förbundets medlemmar beslutar om frågorna som skall drivas där.

   Reply

  • Leif E.
   Nov 6, 2009 @ 11:27

   Jag uppfattade det på samma sätt!

   Reply

 5. Calle P
  Nov 6, 2009 @ 00:36

  Är det ingen som seglar entyp i havskappsegling?
  DH, SRS, ORCi, IRC är bara olika grader i helvetet…
  Konstruerar man båtar olika kan ingen mätregel i världen få det att bli rättvist. En mätregel kan bara bli nästan rättvis om det är många deltagare som kör många race under varierande förhållanden.
  Om det behövs 14 race för att få fram en världmästare i entyp så kanske det krävs det dubbla för att göra det enligt en handikappsregel.
  Och kör man upp åt 30 race så tror jag det inte spelar någon roll om man kör DH, SRS, ORCi eller IRC pallplaceringarna kommer att vara samma oavsett regel.
  Att ta fram en totalsegrare på ett race med en handikappregel är helt absurt…
  Men ändå tycker jag det är kul med handikappsegling. Men snälla ta det inte så seriöst för det är det inte.

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Nov 6, 2009 @ 01:10

   Tack igen Calle, för informationen att det finns entyp ;-)

   Reply

   • Öresund Regatta, AN
    Nov 6, 2009 @ 09:00

    Fan om han inte har rätt. ;-)
    Jag är övertygad om att det inte är regeln som gör att seglarna inte kommer till banorna. Det finns så många fler svåra saker om man ska driva ett respitseglingsprojekt. Det blir bara enkelt att skylla på regeln.
    Vi ska ju inte tro att det finns regler som gör att man kan blanda depl. kölbåtar med gennaker, kölbåtar med spinnaker, planande sportbåtar, flerskrov och canting keel på ett rättvist sätt i alla vindar.

    Avlutningsvis så en gammal annekdot från Scandicap tiden:
    – Vega seglarna klagade, till den ansvarige mätchefen, på att Scandicap gav Vegan ett alldeles orimligt mätttal.
    – Man kan inte göra en regel som passar till en felkonstruerad båt. :-)

    Reply

   • Peter Gustafsson
    Nov 6, 2009 @ 10:08

    I år växte respitseglingen på västkusten med >20%. Nästa år kommer vi att få ihop >1000 starter på de 10 största racen!

    När man då sitter i en entypsklass med två (!) bra båtar, så kan man knappast vara domare över vad som är seriöst eller inte!? Att entyp är rättvisare är vi med på, men att hävda att man är seriösare än Aspholm, Falkenberg eller Nordström är lite udda.

    Lustigt att de som seglar stora internationella entypsklasser som Melges eller H-båt har en avslappnad inställning till olika typer av segling, men de som seglar udda klasser som X-99 eller 2.4 i små fält står på barrikaderna och hävdar att de är stora idrottare :-)

    Reply

    • PelleL
     Nov 6, 2009 @ 10:29

     Blanda nu inte in 2.4 i entypsdebatten…….det är en konstruktionsklass……bara för att först i mål viner är det inte entyp…..grrrr…. (%¤&¤#%O)%#¤?………….;-)

     Reply

     • Peter Gustafsson
      Nov 6, 2009 @ 10:34

      Sorry Pelle, känslig fråga det där…

      Det var bara det att en 2.4 profil tyckte att han var en jätteseriös idrottsman medans respitsegling var ”turistverksamhet i sommarstugor”.

      Svårt med perspektiven :-)

  • Patrick L
   Nov 6, 2009 @ 08:33

   Absurt är kanske ett starkt ord, men däremot informerade KSSS på mötet om att man nästa år slopar att utse totalsegrare på Gotland Runt, det bli enbart klassegrare. Inte för att det är absurt med totalsegrare utan för att man inte vill favorisera någon viss klass.

   Reply

   • Öresund Regatta, AN
    Nov 6, 2009 @ 11:44

    Hur ska man kunna utse en totalsegrare när man inte ens seglar samma banor?
    Årets sätt att räkna ut en totalsegrare är väl helt absurt. Då är det bättre att slopa.

    Reply

  • Salona/Express
   Nov 6, 2009 @ 10:53

   Calle Min Salona 37 är full av entypseglare från Express, Maxi racer, smaragd mm. Vi tycker att båda formerna av segling har sin charm.
   Under EM så såg jag entyps seglare på de flesta västkustbåtar som jag seglat mot i Express
   Med större båt så är det mer planering med utrustning, segel val, väder, mat, besättnings arbete, vila OSV.
   Calle båda formerna har sin charm, jag tycker det kan vara roligt och bra att testa något annat så man utvecklas som seglare på flera plan.
   Kanske något för X-99 seglare, pröva Fearder race 2010, en utmaning på flera plan. Vara bäst i Björlanda kan ju inte vara ett slutligt mål.
   Expressen kan man alltid kliva tillbaka till, eller skall man pröva Melges så man får möta bra seglare och få pisk så man lär sig ännu mera segling.
   Martin

   Reply

   • Calle P
    Nov 7, 2009 @ 09:18

    Har haft en ambition att segla någon “större” segling varje år.
    2003 var det GR under ORC
    2004 var det Själland runt på DH
    2005 var det Feardern enligt LYS
    2006 Ny båt
    2007 VM X99
    2008 Hankö race week
    2009 Hankö race week och VM
    2010 ???
    Jag har inget emot handikappsegling utan tycker det är ganska roligt
    Det jag raljerade över var att det i handikappsegling slås om vilken regel som är bäst. (Gissar att de som mäter bra i en viss regel promotar just denna). Själv tycker jag SRS är bra för den är billigast :-)

    Skoj att mitt inlägg togs så seriöst :-)

    Reply

 6. Lars S
  Nov 6, 2009 @ 08:17

  Calle! Visst finns det entyp i havskappsegling! I Stockholm är vi nu 8 privatägda X-35:or som satsar intensvivt. Ser ut att vara ytterligare några på gång till nästa år! Flera av landets tyngsta seglare, som Klabbe Nylöf och Björn Österberg, har valt att satsa på detta så nivån ligger nu allt högre! Detta fanns förövrigt också med i diskussionen på Stockholmsmötet, men avsikten med detta möte var ju Att diskutera respitregler och den aktuella regelkonflikten så entyp får väl diskuteras i andra forum. Och det lär väl knappast vara Peter som driver den frågan… :) I alla fall inte förrän det har dykt upp ett lite större antal J109:or…
  Lars Sörqvist
  http://www.x-35.se

  Reply

 7. Janne E.
  Nov 6, 2009 @ 10:40

  Två bra X99:or?
  Vilken är det mer än Stino som är bra?

  Vh Janne E. X99 SWE22 Stino

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Nov 6, 2009 @ 10:45

   Point proven :-D

   Har ni inte anmält er till Bohusracet än? Det blir lätt hallvind upp till Norge, och en undanvindsrökare a la Poly Skagen tillbaks hem igen. Utan er blir det inte lika kul! http://bohusracet.se/

   Och Lars, jättekul med nystart för X-35! Jag har en informatör på plats, så jag får löpande rapporter… Men har du propaganda du vill sprida så tar jag in det också!

   Reply

 8. Janne E.
  Nov 6, 2009 @ 10:56

  Nä du Peter, sånt där är för tuffa killar…
  Vi är mer inne på korta snabba race, in och dricka öl…
  =)

  Reply

  • F424
   Nov 6, 2009 @ 11:41

   Men Janne…
   Jag lovar att du hinner med flera pilsner i läkojen på sträckbogarna. Borde passa dig perfekt. Anmäld dig!!
   //Niklas S

   Reply

 9. Janne E.
  Nov 6, 2009 @ 12:52

  Niklas. Jag skall fundera och fråga Janne P. men det är klart att det passar mig att ligga och “snutta” på en kall bira och höra hur vattnet kluckar mot skrovet när man sakta men säkert somnar in i den vackra sommarnatten…
  Men frågan är om Janne P. uppskattar att sitta ensam hela natten.
  7-8h är det minsta jag behöver/natt, kan bli lite smågrinig annars.

  Reply

  • Calle P
   Nov 7, 2009 @ 09:24

   Är inte du alltid lite smågrining :-)

   Reply

 10. silla
  Nov 6, 2009 @ 13:38

  Peter, kan inte du ordna en omröstning för att mäta temperaturen på populariteten hos de två mätreglerna. ORCi IRC eller dubbelt?

  Ett fjärde och femte alternativ kanske oxå är intressant. dvs dubbelt mätbrev men optimering mot ORCi/IRC

  Reply

 11. Patrik
  Nov 6, 2009 @ 13:47

  Jag gillar också att krypa till kojs under gång och käka god mat på railen i solnedgång men..
  Som LYS/respitseglare gjorde jag tre trevande entypsförsök i CB66 under sommaren.
  Det första en Värmländsk CB66 regatta där vi bland annat fick möta CBcupledaren Tomas Skålen och fick stryk med minsta möjliga marginal så med blodad tand anmälde vi oss till TjörnRunt där vi blev bästaCB66a men bara blev 200 totalt..
  Så dags för en delsegling i CB66 cupen där vi blev näst sist även om det var tätt mellan första och sista båt imål, så vill jag påstå att vad man mest kan utvecklas i när man seglar entyp är starterna där vi var riktiga gröngölingar och istort sett var sist iväg i varje race och då kommer man inte i bra läge under resten av racen heller.
  Tror jag fortsätter med respitsegling till familjens stora glädje:-)

  Reply

 12. Lars
  Nov 7, 2009 @ 01:27

  Hej Peter!
  Vi har en hel del på G i X-35-klassen. Jag återkommer när allt är spikat….
  /Lars

  Reply

 13. Lars
  Nov 8, 2009 @ 11:21

  Johan:
  Känns som ett väldigt bra alternativ för den som vill kappsegla på hög nivå. Båten du visar länk till har allt och har gjort bra resultat. För två Expressbesättningar som går samman (vi kör ju på 7-9 pers) så blir det inga stora pengar per gubbe….

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.