Ägarmöte havskappseglarna ost

Ralf Aspholm samlade 58 intresserade ägare och havskappseglare på mässan i går. En del diskussioner om regler så klart, men diskussionerna verkar ändå ha blivit konstruktiva.

Framförallt känns det bra att det är seglarna själva som nu har initiativet.

Sammanfattning ”Ägarmöte Havskappseglarna Ost”.

Intresset kring havskappsegling lever! Det kan vi konstatera efter genomfört ägarmöte med nästan 60 ägare på plats. Mycket roligt att vi, till bredden, fyllde sal K12 på Scandinavian Boat Show.

Först fick vi ett kort anförande av Atlantica rörande försäkringsfrågor. Nyttigt visade det sig då ett flertal principiellt viktiga frågor diskuterades.

Därefter presenterade Fredrik Feldreich, KSSS, nästa säsongs kappseglingskalender.

Eric Horwitz berättade kort om det nybildade IRC förbundet och deras motiv.

Hans Broman presenterade kort SHF och deras roll.

På plats var även representanter för Finsk Havskappsegling som berättade om deras situation. Vi konstaterade att man även i Finland har svårt att få en samlad organisation att administrera de olika reglerna ORCi, IRC och LYS (SRS).

Stefan Rahm från SSF var på plats för att reda ut de formella förutsättningarna för hur vi kan organisera oss. Mötets mening var att starta ett ORCi klassförbund* som direkt skulle ta kontakt med det nybildade IRC förbundet för att påbörja samtal om samarbete. Dessa två klassförbund kan sedan samlas under taket Svenska Havskappseglings Förbundet.

För att få mer struktur och resurser föreslog SSF att man kunde placera internationella och säkerhetsfrågor centralt på SSF.

Vi konstaterade att LYS attraherar allt fler och att kostnaden och enkelheten var bidragande faktorer. Ska vi kunna locka LYS seglare till ORCi och/eller IRC så måste vi fortsätta titta på att förenkla och hålla ner kostnaderna.

Alla vill segla i stora startfält. För att kunna erbjuda det undersökte vi intresset kring s.k. Dubbel Scoring. Det innebär att IRC och ORC båtar startar tillsammans. En förkrossande majoritet vill ha Dubbel Scoring och även segla de två mästerskapen på gemensam bana.

Gemensamma träningar under våren var det önskemål om. Björn Österberg och SHF får i uppdrag att komma med förslag.

Till sist vill vi uppmana alla ägare att faktiskt delta i de seglingar som våra klubbar arrangerar. Intresset för two-handed och nystart på Öland Runt var seglingar som lyftes.

Nu ligger bollen i händerna på de som vill starta ORCi klassförbund och SHF som måste agera utifrån de synpunkter som framkom. Ett nära samarbete mellan LYS, IRC och ORCi är vad alla vill. Vi är för få som seglar för att inte samarbeta!

Stort tack till vår moderator, Ralf Aspholm, som med detta initiativ visade att det faktiskt finns en ljus framtid för havskappseglingen om vi engagerar oss. Tänk om SHF årsmöte tilldrog sig samma intresse. Det vore ett positivt tecken!

Vid pennan,

Robert Carenfelt