AC33 Post Mortem

Nu när passionerna har svalnat och dammet lagt sig över Valenciabukten, är det dags för en analys av vad som egentligen skedde. Efter att ha sett båtarna i verkligheten, och kollat videoupptagningarna både framlänges och baklänges, börjar vissa synpunkter sticka i ögonen. Här kommer nu tio funderingar om varför BMW Oracle (BOR) var bättre än Alinghi 5. Eller Alinghi sämre än BOR… Jag repeterar för helhetens skull sådant som nämnts i tidigare reportage. Samtidigt försöker jag pejla av vad vi trodde före matchen, och jämföra med hur det blev.

1. BMW Oracles vingmast var något effektivare på kryss, BOR gick ofta 2 knop fortare och 5 grader högre än Alinghi i motsvarande vind. Detta i lätt vind på 4-6 knop. När vinden tilltog och BOR tog ner sitt försegel, blev skillnaden ännu större. Detta motsvarar aerodynamisk teori. En ren, solid mast med minimal stagning har högre dragkraft och lägre motstånd än en smal pinne med ett virrvarr av spridare och diagonaler. En elliptisk sidoprofil är effektivare än en flat-top ladugårdsdörr.

2. BMW Oracles vingmast var avsevärt effektivare på undanvind, BOR hade en fartfördel på 3-7 knop. Detta är enorma siffror jämfört med tidigare kölbåtscuper där fartskillnaderna mätts i tiondedelar av knop. På slör var vinkeln mellan den solida framkanten och de dukklädda flapsen uppe i häftiga 30 grader, vilket skapade en mycket djup buk med stor dragkraft. Att vingmasten skulle vara överlägsen i medvind borde inte ha kommit som en överraskning. Just så hade det ju gått för C-klass katamarerna i Little America’s Cup.

3. BORs försegel var effektivt skurna höga ”blad”, som skotades ner på tvärbalken. Alinghis försegel var av genuatyp, lägre, längre, snävare, skotade långa vägar bak. De verkade strypa till flödet i lä av storseglet. Erfarenheten har visat, att genuans extra yta bakom masten lönar sig bara då mätregeln ger den ”gratis”. I årets AC var segelytan obegränsad. Då lönar det sig bättre att hänga varje kvadrat ut och upp i den ostörda, friska luften.

4. Alinghis skrov var på undre sidan rena fältsängen av stöttor och tvärstag, kors och tvärs. Att en vibrerande wirestropp har ett luftmotstånd som är oproportionerligt stort jämfört med wirens tvärsektion visste redan jaktplanskonstruktörerna på 1920-talet. Visst hade BORs djupa mittskrov en stor tvärsnittsyta, men dess långsmala form klöv vinden på ett mera fördelaktigt sätt.

5. Alinghi bromsades allt som oftast av onödiga grejer i vattnet, speciellt i söndagens gropigare sjö. Ibland slog delfinspjutet under fördäck i med ett kraftigt plask. Ibland pytsade skopan i aktern ut vatten som hade blivit kvar sedan senaste dopp. Ofta släpade lovarts roder i vattnet, då skrovet dalade mot vattenytan. Varför kunde man inte kicka upp rodret, som på en standard Hobie beach katta? Kolla in en Laser, det är bara att dra i ett snöre! Eller dra upp roderbladet, som på en 49er? Slarvigt förbiseende i en tiomiljonersbåt med motor och hydraulik. BOR hade alltid lovarts roder betryggande högt i luften, då mittskrovet (utan roder, utan centerbord) väl stigit upp i luften.

6. Alinghis taktiska kunnande var inte på tillräcklig nivå. Att i två starter av två dra på sig straff är oförlåtligt. Man skulle inte tro att Team Alinghi har tränat och utövat match racing. Eller var det fel grabb vid rodret? Däremot läste Alinghi av vinden bra, och plockade BOR en gång på kryssen i andra seglingen.

7. Alinghi var sämre på manövrar. Att gippa med genuan tog eviga tider. Vinschmotorn Rotax hängde inte med i svängarna. Med hela 14 gubbs ombord kunde man vänta sig bättre prestationer. BOR däremot rullade snabbt upp förseglet i vändningen för att minska luftmotståndet, och rullade lika snabbt ut det då man var på kurs dikt bidevind igen.

8. Alinghis besättning var klart passivare. Grabbarna satt förskansade i lovarts bobsleigh, också när den dunsade i vågorna. Varför inte kommendera hälften av killarna ner i lä skrov för att få upp lovarts? Inte finns det ju ändå något vettigt att göra på en 10 sjömils babordshals. På BOR kröp man hit och dit efter vindförhållandena, och klistrade sig över lovarts reling längst bak.

9. Var BMW Oracle lättare än Alinghi? Några siffror har jag inte fått tag på. Men rent optiskt så verkade BORs smala ”stilettskrov” smalare än Alinghis ”kajakskrov”. Om deplacementet är mindre, är enligt Archimedes lag också totalvikten mindre. Ett indicium är också att BORs kölvatten såg smalare och rakare ut än Alinghis. Samt att BOR hade bättre acceleration, enligt fartangivelserna i Virtual Eye rutan. Klart är att Alinghi hade 4 gubbar mer än BOR ombord, utan motsvarande nytta.

10. Spelade det någon roll att BOR var en trimaran, jämfört med Alinghis katamaran? Nej, inte nämnvärt. Trimaranens större sjövärdighet sattes aldrig på prov, då seglingsnämnden blev sjösjuk före det. Trimaranens förment bättre manöverförmåga gällde inte i detta fall, då BORs rudimentära pulka till mittskrov saknade roder och för det mesta var uppe i luften. Kattans potentiellt högre fart i det rådande lätta vädret såg man inget prov på, den åts upp av klumpigheter i andra faktorer ovan.

Henry Ericsson