Info om SM/NoM i Express och Drake

Tisdag 20/7 kl 18.00-ca 18.30 sänder vi live från GKSS Klubbus

Vi informerar om SM/NoM i Express och Drake
Tävlingsledaren Robert Olsson Gkss informerar

  • Gkss Informerar om SM/NoM 2010 Drake Express (Ansvarig Robert Ohlson) Frågor: Vilken typ av bana? Domarbåtar? Inmätning? Kranar? Parkering? Program? mm.mm
  • Aftersail/Musto (Ansvarig Bo Bäversjö) Frågor Aktiviteter? Överraskningar?
  • Silverbullet film (Niklas Axhede) Berättar om studion och de dagliga sändningarna från Marstrand
  • Utlottning Trailer (Ansvarig Stefan Falkenberg)