Offshore Youth Challenge


Jag har ju ofta efterlyst en bro mellan jollesegling och större båtar. Historiskt hände detta oftast i den lokala klubben, men det är inte så enkelt längre.

Därför var det kul att träffa Offshore Youth Challenge för ett par veckor sedan. Man har ett bra tänk och har fått med sig Anders Lewander, Anna Drougge, Klabbe Nylöf och Björn Österberg som ledstjärnor. Och i årets Gotland Runt seglade Dehler 35 Midnight Rambler och Dehler 34 Dehlta för projektet.

Skall bli mycket spännande att följa dem.

Ett projekt för föryngring och vitalisering av havskappseglingen. Syftet är att skapa möjlighet för jollekappseglande ungdomar att testa havskappsegling till en ringa kostnad, i första steget genom att bilda en ungdomsklass på Gotland Runt 2011 och Göteborg Offshore Race, med minst 5 båtar i samma storlek (kring 35 fot) på startlinjen.

Leading Lights leder projektet och Svenska Seglarförbundet, Svenska Havskappseglingsförbundet, KSSS och GKSS är samarbetspartners.

Här är deras lilla presentationsfolder. Man finns också på Facebook.

oyc_hr10-1.jpg
Här har vi några ungdomar som kör Swan 48 på årets Hermanö Runt tillsammans med OYC.