Asia Cup | Soto 40

AsiaCupCover.jpg
Ett koncept för den som vill segla Soto 40 i Asien. Verkar vara bra drag för Soto 40 just nu.