WBS Ski and Yachting | 25-26 mars

wbsnyadatum.jpg
Det var ganska mycket is på havet, så WBS Ski and Yachting är framflyttat till 25-26 mars. Vi hoppas att det ligger kvar lite snö då?