Skip to content

28 Comments

 1. MA
  Mar 21, 2011 @ 13:34

  SSF:s styrelse hade ju yrkat avslag för i princip alla motioner, men fick seglardagen emot sig. Styrelsens förslag till nya stadgar (b.al med könskvotering) gillades heller inte. Valberedningen hade dessutom inte fått tag på den åttonde styrelsemedlemmen, anledning; man satsar på kompetens och välde helt sonika att nöja sig med sju personer som troligtvis är tillräckligt kompetenta.

  Citat från SSF:s hemsida; “Glädje, ärlighet, laganda är några av svensk seglingens värdeord som även kan beskriva Seglardagen 2011. Det menar Lena Engström, SSF:s ordförande:
  – Till skillnad från förra årets Seglardag har det skett en positiv utveckling. Jag vill tro att det är våra värdeord som har bidragit till att vi har blivit mer öppna.”

  Tänk vad några ord kan göra….

  SSF:s styrelse hade föreslagit att Seglardagen skulle ske vart annat år, men där gick man på pumpen oxå!

  Frågan om SM status (motion från Farr 30 och X35) resulterade i en utredning om hela regelverket om SM-status.

  Det var nog en tilltufsad styrelse som lämnade styrelsen denna gång?

  Reply

 2. Svensvensson
  Mar 21, 2011 @ 15:27

  Styrelsen förlorar sin vettigaste person (Charlotte Alexanderson) och valberedningen anser att styrelsen klarar av att sköta uppdraget på 7 istället för 8 personer.

  1,5 år till OS och svensk seglings styrelse saknar elitansvarig. Go Sverige GO!

  Reply

 3. MA
  Mar 21, 2011 @ 15:42

  Valberedningen och SSF:s styrelse gjorde nog bedömningen att det inte finns någon mer kompetent person i hela Sverige för att “fylla ut luckan”? Vilket innebär att nuvarnde styrelse måste var mycket mer kompetent nu! Vilket får mig att länka till; (byt ut ordet “sexy” mot “competent” i texten!

  http://www.youtube.com/watch?v=39YUXIKrOFk

  Reply

  • Patrik
   Mar 22, 2011 @ 08:45

   MA. Kompetenta personer fanns nog men de hade fel kön. DVS de var män och enligt stadgarna skulle det vara en kvinna. Då man inte kunde finna en kompetent kvinna valde man helt sonika att inte välja någon annan….

   Reply

   • Horst
    Mar 22, 2011 @ 10:18

    OMG!

    Reply

 4. Nisse
  Mar 21, 2011 @ 16:11

  Vad jag har hört finns det flera osäkerheter och inte minst konstiga saker i budgeten. Ganska oklar situation och styrelsen med Stefan Rahm i spetsen verkar ha varit både nervösa och velat undvika frågor.

  Vad jag kan se på förbundets hemsida är det många minustecken både här och där, tom på tävlingar! Min klubb skulle aldrig genomföra en tävling under de premisser som förbundet tycks göra. Hade gärna velat se en motivering till budgeten och höra mer.

  Avgiftshöjningen sägs ha gått igenom, det väcker följdfrågor om vart de pengarna ska gå. Varför ska min klubb betala?

  Reply

  • Patrik
   Mar 22, 2011 @ 08:51

   “Avgiftshöjningen sägs ha gått igenom, det väcker följdfrågor om vart de pengarna ska gå?”

   Då RF kommer att betala SSF mindre pengar så kommer avgiftshöjningen gå till att täcka detta bortfall. RF ser över sina former för hur man beräknar stödet och SSFs klubbar redovisar för lite verksamhet och därmed minskar bidragen från RF. Är väl kort om anledningen.

   Reply

   • Nisse
    Mar 22, 2011 @ 10:15

    Frågan är om inte handslaget ska räknas in i en av de potter som får mindre pengar, handslaget är inte ens redovisat i SSFs budget. Därför borde poster som betalts av handslaget nu räknats in i den nya budgeten.

    Kan inte tolka detta på annat sätt än det blir mindre bidrag och stöd till klubbarna men mer till de som jobbar uppe i Stockholm och till landslaget som är utomlands!

    Reply

    • Patrick L
     Mar 22, 2011 @ 21:36

     Om jag minns rätt kommenterades detta med att handslaget ligger utanför budgeten att det är pengar som betalas ut direkt till klubbarna och inte är en direkt budgeterbar post? Naturligtvis kan man tycka att den borde ha varit med ändå, men det hade alltså gjort en bruttoskillnad på noll då intäkter och kostnader hade varit lika stora och pengarna ändå är öronmärkta för klubbarna. Det är nog inte tanken att det skall bli mindre pengar till klubbarna. Styrelsens stora oro är OS- och elitverksamheten som drar stora pengar p.g.a världscup, träningsläger m.m. Bidragen från RF kommer sannolikt att gå ned på kort sikt och då uppstår ett hål på 2,5 Mkr. Det är detta hål som har täckts med en avgiftshöjning på 20:- per medlem.

     Att man sedan inte har räknat med att det kommer att bli färre medlemmar om man höjer avgiften skall bli intressant att utvärdera nästa år.

     Reply

 5. Kalle
  Mar 21, 2011 @ 16:52

  Jag undrar om avgiftshöjning ger plus i kassan. En del klubbar kommer säkerligen säga upp sitt medlemskap i SSF. Åt andra sidan måste någon betala kallaset.

  Reply

 6. Horst
  Mar 21, 2011 @ 20:25

  Läste budgeten och utfallet, minst två saker funderr jag på, SM-veckan i Malmö ,Mästarnas Mästare minus 72 000:-

  Sen undrar man om det bara kom in ,150 000 sponsorpengar?

  Reply

  • Horst
   Mar 21, 2011 @ 22:41

   SM veckan minus 212 000:-

   Reply

 7. Hans
  Mar 21, 2011 @ 20:44

  Någon som vet hur mycket pengar Volvo och Musto betalar varje år till SSF?

  Även om det är fria kläder och fria bilar till några så borde det väl redovisas?

  Reply

  • Horst
   Mar 21, 2011 @ 22:35

   Enligt budgetens utfall 2010 fanns det bara en post för sponsorintäkter, Viamare 150 000:-. Musto ger inga penningbidrg, bara subventionerde kläder.

   Reply

 8. RJ
  Mar 21, 2011 @ 21:48

  Kan någon förklara för mig vad SSF skapar för värde för oss seglare?
  – Kappseglingar arrangeras av klubbar eller klassförbund
  – Juniorerna skolas i klubbarna och på seglarskolor
  – De verkar vara en sluten organisatione utan transparens
  – Klassreglerna håller klassförbunden i och handikappreglerna är ett ogenomträngligt myrbo som seglarna troligen själva skulle ordna bättre
  – ISAF skriver regelböckerna

  Visst de tränar och stödjer ett 20-tal elitsatsande jolleseglare i OS klasserna men i ärlighetens namn så tror jag att de flesta av oss andra inte bryr sig så mycket om det. Speciellt som resultaten de senaste åren varit magra.

  Upplys mig gärna tack!

  Reply

  • Horst
   Mar 21, 2011 @ 22:37

   Senaste åren? Senaste guldet på OS var 1976

   Reply

 9. För kännedom
  Mar 22, 2011 @ 10:24

  http://www.u4524174.isphuset.se/2011/03/hur-ar-det-mojligt/

  Katastrof!

  Vet även att de använder idrottslyftet för att finansiera mycket, sailcoacherna, klasstränare och mycket mer.

  Reply

  • Mr G
   Mar 22, 2011 @ 15:03

   Jag skulle vilja se en detaljerad kostnads redovisning, hur mycket som betalas ut och till vem. Hur mycket är löner till respektive tjänstemen och hur mycket som går till enskilda elitseglare.
   Detta borde vara offentliga handlingar när det sker i ett medlems förbund och ingen får väll svarta pengar? Så fram med namn och siffror.
   Bara misstanken om att det föreligger hemligheter och skumma redovisningar är inte bra för något förbund, så pappren på bordet, hur svårt kan det vara?

   Reply

   • Patrick L
    Mar 22, 2011 @ 17:28

    Vad menar du med “misstanke om skumma redovisningar” och svarta pengar?? Har du för belägg för det? Tror du verkligen på att bokföringsunderlag är “offentliga handlingar” i en förening? Revisionsberättelsen är ren, men du menar alltså att revisorerna har missat detta scoop som du tycks ha skrapat fram? Inte ett enda ombud på Seglardagen ville avstyrka ansvarsfrihet, men du har hittat oegentligheter? Berätta mer!

    Reply

 10. Peter Gustafsson
  Mar 22, 2011 @ 22:26

  … och Patricks rapport:

  http://farr30.se/2011/03/22/rapport-fran-seglardagen-2011/

  Fanns det någon uppföljning på de åtgärder som man utlovade efter turerna kring Hyundai Cup:

  – Vid tävlings-/ seglingsledarseminariet i januari blir ovanstående en av de viktigaste frågorna på programmet.
  – Den arbetsgrupp under arrangörskommitten, med uppgift att arbeta med frågor som rör havs-/distanskappsegling med framförallt empiriska system, som SSFs styrelse tog beslut om vid styrelsemöte i september beslut m om att tillsätta. En av de första frågorna i denna gruppering blir att skapa en guideline för hur en arrangör skall genomföra SRS-kappsegling och kappsegling med andra respitsystem.
  – Inom SSF startar vi omgående en intern diskussion om hur ärendet behandlats i våra egna instanser, SSF centralt för att utreda om vi kunde gjort på ett bättre sätt.
  – En brist i detta ärende har varit information och vi ser över hur vi skall hantera detta i framtiden. En information till arrangörer och tävlande för att vi på ett bättre sätt skall engagera oss i den sport vi alla vill utöva.

  Reply

  • Stefan P
   Mar 23, 2011 @ 10:51

   Det var helt riktigt en egen punkt på seglingsledarseminariet. Här på seglardagen fanns det en motion till följd av frågan som inte fick bifall. Det finns säkert flera skäl till att situationen blev som den blev och att lösa det genom att tillsätta en kommite´ torde inte vara lösningen. Något annat presenterades inte.

   Reply

   • Patrik Schander
    Mar 23, 2011 @ 11:46

    Hej Stefan och Peter.

    SSFs Arrangörskommitté tillsammans med Regelkommittén och Tekniska Kommittén tittar på en skrivning i våra mallar (för Inbjudan & Seglingsföreskrifter) som skall möjliggöra längre protest-tid just när det gäller mättekniska protester.

    Vi hoppas att detta skall kunna lösa en del av problemet som uppkom i samband med Hyundai Cup.

    Vänligen

    Patrik Schander
    Arrangörskommittén

    Reply

   • Peter Gustafsson
    Mar 23, 2011 @ 11:57

    Tack Patrik, kan du säga något om “den arbetsgrupp under arrangörskommitten, med uppgift att arbeta med frågor som rör havs-/distanskappsegling” som nämns ovan?

    Reply

    • Patrik Schander
     Mar 23, 2011 @ 13:37

     Hej Peter

     Visst kan jag skriva lite om den. Dess arbetsuppgifter är inte helt fastslagna ännu men PRELIMINÄRT är det som följer:

     Gruppen skall inledningsvis göra en kartläggning av ”havs- och distanskappsegling” i Sverige idag. Vad är havs- och distanskappsegling? Skall vi istället kalla det distanssegling, storbåtssegling eller segling under empiriska system. Hur många regattor arrangeras, hur många kappseglare deltar? Är våra produkter kundanpassade? Vad är styrkor och svagheter? Kartläggningen skall innehålla en förklaring och bedömning om eventuella avgränsningar kring dessa frågor.

     Därefter skall gruppen i huvudsak jobba med:
     – Support till regattaarrangörer, spridning av information gällande regelverk för dessa
     – Koordinering av tävlingar och spridning av information kring dessa till utövare
     – Koordinera och samarbeta kring de olika reglerna (läs klasser)
     Tekniska frågor ska skötas av tekniska kommittén

     Medlemmar
     Gruppens medlemmar skall vara ca 3-4 st och spridda geografiskt.
     Arrangörskommittens förslag på personer i denna grupp är:
     – Eva Holmsten (sammankallande)
     – Ralf Aspholm (ostkust)
     – ***** (västkust)
     Vem den tredje är/blir har jag missat :-(

     Arbetsgruppen kommer att rapportera löpande till arrangörskommittén som i sin tur rapporterar till styrelsen.
     Arbetsgruppen kommer i snitt att ha 8 möten per år

     Det var lite preliminärt med vad de skall syssla med.

     Vänligen

     Patrik Schander
     Arrangöskommitttén

     Reply

  • Patrick L
   Mar 23, 2011 @ 11:01

   Motionen gick ut på att överklaganden skall lösas i en kommitté med representanter från lite olika håll. Motionen fick avslag bl.a efter ett anförande från Thord Elfström att en sådan kommitté inte skulle fungera eftersom den har mindre kompetens än den kommitté den skall överpröva. Thord föreslog den enklare vägen att ändra regelverket och inte skjuta den som tolkar regelverket genom att tillsätta en ny tolk.

   Det som kanske var synd var att inte frågan om vad som är godtagbara skäl för att utsträcka protesttiden – och i så fall hur länge – diskuterades lite mer. Å andra sidan är inte det något som borde komma fram i en debatt på Seglardagen utan något som styrelsen borde ha tagit tag i och presenterat en åtgärdsplan för som svar på motionen.

   Reply

 11. MiniMe
  Mar 24, 2011 @ 00:22

  det viktigaste är väl att det sätts fokus och att det sker förändringar där det upplevs brister.

  Jag var dock förvånad över styrelsens motivering. Min tolkning är att den motivering inhämtades från expertkommittéerna.

  “Behandlingen av ett överklagande kan knappast vara rätt forum för att tolka och skapa praxis för tillämpning av klass- och redskapsreglerna.”

  läser man KSR-definition “Regler” så ingår även klassregler. Vidare finns just “regler” på många ställen i KSR, bla. KSR 85 “Regler som gäller”.

  “85 REGLER SOM GÄLLER
  Den arrangerande myndighet, kappseglingskommittén och protestkommittén ska följa “reglerna” när de genomför och dömer kappseglingar.”

  I vilket forum ska klassreglerna tolkas? Vilket forum ska man vänder sig till om man anser att en protestkommitté har tolkat klassreglerna felaktigt i samband med en protest?

  Om kommittéerna kommer att samarbetar regelverket och dess hantering så har motionen trots avslaget ändå uppnått sitt mål.

  Reply

  • Patrick L
   Mar 24, 2011 @ 07:54

   Reglerna bör ju ändå tolkas i Regelkommittén och jag tycker det finns en logik i att ett överklagande är en sak och processen att ändra reglerna en annan. I det här fallet menade nog RK att de ju faktiskt utsträckte protesttiden till vad man ansåg vara rimligt med hänvisning till praxis etc och att det faktiskt inte är i en överklagan man skall ändra regelverket om det är så att man skall föreskriva längre protesttid på mätprotester, vilket var utkomsten av detta.

   Där håller jag med RK men samtidigt är jag osäker på om de faktiskt utsträckte protesttiden tillräckligt mycket. Det är dock inget som löses genom att tillsätta en ny kommitté som är mindre kompetent på reglerna.

   Jag tycker nu som då att det mesta ansvaret i det aktuella fallet faller tillbaka på seglingsledningen. De har hela tiden hävdat att de bara har följt gällande regler men faktum är att de inte kontrollerade mätbrev före tävlingen och med berått mod lät en båt starta utan giltigt mätbrev. Det är förvisso inte explicit förbjudet i denna typ av tävling, men alla inser att det ju är åt pepparn och det borde tävling- och seglingsledning liksom protestkommittén inse och då handskas med fallet på ett sätt som för sporten framåt. De borde ha sagt “ni får starta men utom tävlan” eller “om det inkommer en protest mot er kommer ni att diskvalificeras” eller så. Det är märkligt att inget uttalande gällande detta har gjorts från officiellt håll.

   Reply

  • Jan Dejmo
   Mar 24, 2011 @ 08:53

   Det är riktigt att klassregler ingår definitionen ”Regler” i Kappseglingsreglerna (KSR).

   Men det är viktigt att skilja mellan tillämpning av reglerna:

   KSR 85 ”Den arrangerande myndigheten, kappseglingskommittén och protestkommittén ska följa reglerna när de genomför och dömer kappseglingar.”

   Och tolkning av reglerna:

   KSR 64.3b) ”När protestkommittén är tveksam om vad en mätregel betyder ska den hänskjuta sina frågor tillsammans med relevanta fakta till den myndighet som ansvarar för tolkning av regeln. När protestkommittén fattar sitt beslut ska den rätta sig efter myndighetens svar.”

   Anledningen till att KSR särbehandlar klassregler är att såväl en protestförhandling som ett överklagande knappast skulle vara rätt forum för att tolka klassregler.

   Jan Dejmo
   SSF:s Tekniska kommitté

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.